banner

Grec

Trier par
Afficher par page
Voir comme Liste Grille

Ελληνικό Λεξικό Τσέπης, Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό

To ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ (Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό) είναι ευσύνοπτο, αλλά απολύτως εύχρηστο. Σε σχέση με το μέγεθός του, περιέχει μεγάλο λεξιλογικό πλούτο. Αποτελεί δε υπόδειγμα συνδυασμού χρήσιμου λεξιλογίου και αναγκαίων σημασιολογικών πληροφοριών, στο πλαίσιο μιας δημιουργικής αλλά ουσιώδους αφαίρεσης. Τα λεξικά αυτού του μεγέθους αποσκοπούν στην παροχή άμεσης, σύντομης, αλλά ακριβούς πληροφορίας, χωρίς δαιδαλώδεις αναζητήσεις, και αυτόν τον σκοπό υπηρετεί η παρούσα νέα έκδοση. Bασίλης Μαλισιόβας
από
5,99 € 4,80 €

Ελληνο-αγγλικό λεξικό συμφράσεων πολιτικής επικαιρότητας

Το λεξικό απευθύνεται στον Έλληνα ομιλητή της αγγλικής που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συμφραστικά επιτυχή λόγο σε θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Προτείνει αποδόσεις συμφράσεων, στην αγγλική, που τον αποδεσμεύουν από τη θεώρηση του κόσμου που προτείνει η μητρική γλώσσα και συνεισφέρει στην αναγκαία (για τη φυσικότητα του λόγου στην αγγλική) υιοθέτηση της «οπτικής» της αγγλικής γλώσσας. Αναδεικνύει τη δυνατότητα των μεταφραστικών δεδομένων να «προτείνουν» ισοδυναμίες σε σημεία όπου οι γλώσσες προτιμούν να δομούν το λόγο τους διαφορετικά. Χρήσιμο εργαλείο συμπληρωματικό των δίγλωσσων λεξικών, που προκύπτει από τη μεταφραστική πρακτική, για Έλληνες ομιλητές της αγγλικής που φιλοδοξούν να προσδώσουν στο λόγο τους τη φυσικότητα μητρικής γλώσσας.
από
16,23 € 13,00 €

Ελληνογερμανικό νομικό γλωσσάρι Δημόσιο δίκαιο ΙΙ

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς IUS ET TRANSLATUM (Δίκαιο και Μετάφραση) πραγματεύεται το πεδίο του δημοσίου δικαίου και χωρίζεται σε δύο τμήματα, Α. Συνταγματικό Δίκαιο και Β. Διοικητικό Δίκαιο. Το Συνταγματικό Δίκαιο ακολουθεί τη δομή του ελληνικού Συντάγματος, ενώ το διοικητικό δίκαιο, αυτό της γερμανικής διοικητικής δικονομίας. Το Συνταγματικό Δίκαιο αποτελείται από Ι. Εισαγωγή/Συνταγμα και Συνταγματικές Αρχές, II. Πρώτο Μέρος/Βασικές διατάξεις, III. Δεύτερο Μέρος/Προσωπικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, III. Τρίτο Μέρος/Οργάνωση και Λειτουργίες της Πολιτείας, IV. Τέταρτο Μέρος/Τελικές Διατάξεις Το διοικητικό δίκαιο αποτελείται από Ι. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο, II. Διοικητική Δικονομία/Νόμος περί Διοικητικής Δικονομίας (τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Γερμανία ονομάζεται Διοικητική Δικονομία, ενώ περιέχει κανόνες του γενικού διοικητικού δικαίου και δεν πρέπει να συγχέεται με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) και III. Διοικητική Δίκη/Διοικητική Εκτέλεση. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν αριθμημένες επιμέρους ενότητες, στις οποίες οι όροι έχουν περιληφθεί αλφαβητικά και οι οποίες διακρίνονται σε α. τον πυρήνα του κεφαλαίου, (υποκείμενο, αντικείμενο κεφαλαίου), β. έννοιες γύρω από το κεφάλαιο (ουσιαστικά κυρίως), γ. ιδιότητες ή χαρακτηριστικά ή τύποι/είδη του αντικειμένου του κεφαλαίου (μετοχές ή επίθετα) και δ. ρήματα που σχετίζονται με το κεφάλαιο Στο ξεχωριστό πλαίσιο έχουν τεθεί φράσεις και προτάσεις χαρακτηριστικές ή ιδιαίτερες που αφορούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στις νομικές έννοιες, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα, έχει προστεθεί σημείωση με αστερίσκο. Μετά το κύριο μέρος ακολουθούν οι συντομογραφίες του ελληνικού και του γερμανικού δικαίου, οι οποίες παραμένουν οι ίδιες όπως και στο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Ι. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Όπως και στο πρώτο μέρος της σειράς Δίκαιο και Μετάφραση, ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝIΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Ι ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, το δεύτερο μέρος συμπληρώνεται επίσης με τα παραρτήματα, τα οποία, μαζί με το κύριο μέρος, αποτελούν το σώμα αυτού του βιβλίου. Αυτό επιτρέπει την σφαιρική έποψη του δημοσίου δικαίου. Επίσης, εξυπηρετείται η άμεση παραβολή των εκάστοτε εγγράφων από τις δύο χώρες. [...]
από
50,00 € 45,00 €

Ελληνο-ιταλικό λεξικό= Dizionario greco-italiano

Τα δίγλωσσα λεξικά που διευκολύνουν το πέρασμα από την ελληνική στην ιταλική γλώσσα και που είναι στη διάθεση του κοινού μέχρι σήμερα, μπορούν να χαρακτηρισθούν, κατά γενική διαπίστωση, ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκή. Από τα λίγα που υπάρχουν, ελάχιστα είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής και επαινετής δουλειάς. Ορισμένα έχουν το μειονέκτημα του μεγάλου όγκου, και από αυτά μερικά φέρουν ανεξίτηλα τα σημάδια του χρόνου που διέρρευσε από την εποχή της σύνταξής τους μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό ο εκδοτικός οίκος "Perugia" αποφάσισε να αναλάβει το εγχείρημα της έκδοσης σειράς σύγχρονων ελληνο-ιταλικών λεξικών (μικρού, μεσαίου και μεγάλου), αρχής γενομένης από το παρόν, μεσαίου μεγέθους, λεξικό.
Με την έναρξη των εργασιών σύνταξης αυτού του ελληνο-ιταλικού λεξικού, χρειάστηκε να προσδιοριστεί ο "ιδεατός χρήστης", δηλαδή οι ιδιότητες των ατόμων για τα οποία θα γινόταν το λεξικό. Αποφασίστηκε πως, κατά κύριο λόγο, ο ιδεατός χρήστης είναι Έλληνας ή Ιταλός που βρίσκεται σε φάση συστηματικής μελέτης προς εκμάθηση της σύγχρονης ιταλικής ή ελληνικής γλώσσας, για γενική χρήση. Η επιλογή αυτή οδήγησε σε αποφάσεις αναφορικά με το λημματολόγιο, τη δομή του λήμματος, το είδος των παραδειγμάτων, κτλ. Παρά το γεγονός ότι αυτόν το χρήστη είχαμε κατά νου όταν ετοιμάζαμε το λεξικό, το τελικό "προϊόν" είναι κατάλληλο και για άλλες κατηγορίες χρηστών, όπως ο μεταφραστής, ο ενδιαφερόμενος για μια συγκεκριμένη επιστήμη ή δραστηριότητα, ή ακόμα και ο Ιταλός ή ό Έλληνας τουρίστας. Οι ειδικές, όμως, απαιτήσεις του μεταφραστή και του ενδιαφερόμενου για εξειδικευμένες χρήσεις της ελληνικής ή της ιταλικής, καθώς και το μοναδικό, ελπίζω, ουσιαστικό μειονέκτημα του παρόντος λεξικού, δηλαδή η έλλειψη καταγραφής της προφοράς των ελληνικών λέξεων, τουλάχιστον όταν αυτή δεν είναι προφανής (για παράδειγμα: α) "βιασμός" τρισύλλαβο, όχι δισύλλαβο, αλλά "βιασύνη" τρισύλλαβο, όχι τετρασύλλαβο, β) "έννοια" τρισύλλαβο= σημασία, αλλά "έννοια" δισύλλαβο=έγνοια, σκοτούρα), θα καλυφθούν με την έκδοση του μεγάλου ελληνο-ιταλικού λεξικού αυτής της σειράς. [...]
από
26,50 € 21,20 €

Εννοιολογικό λεξικό βουδιστικών και ανατολικών παραδοσιακών όρων

Ένα προσάρτημα της ελληνικής εκδόσεως της "Διδασκαλίας της Αφυπνίσεως" του Julius Evola το οποίο αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για την ουσιαστικότερη κατανόηση των όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε αυτό περισσότερα από 550 λήμματα, τα οποία καλύπτουν μία σειρά από εννοιολογικούς βουδιστικούς και ανατολικούς όρους, διδασκαλίες, ιδέες, παραδόσεις, ονόματα δασκάλων, τοποθεσιών σε συνδυασμό με διάφορα ιστορικά και αλλά μυθολογικά στοιχεία. Ένα λεξικό ανεκτίμητης αξίας, μία ευρύτερη συνεισφορά ουσίας στη παράδοση και το πολιτισμό
από
15,14 € 11,70 €

Επιδράσεις της νεότερης ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες

Σε μια εποχή που οι -αδικαιολόγητοι- φόβοι για την τύχη της Ελληνικής κορυφώνονται εν μέσω "παγκοσμιοποιήσεως", το έργο "Επιδράσεις της Νεότερης Ελληνικής στις Βαλκανικές Γλώσσες" έρχεται να φανερώσει στο ευρύ κοινό ένα γεγονός που αποτελεί γνώρισμα της Ελληνικής στη διαχρονία της: ότι η γλώσσα μας -και μάλιστα η νεότερη, πολύ περισσότερο απ' όσο η αρχαία- δάνειζε κυρίως παρά δανειζόταν στοιχεία από άλλες γλώσσες. Μήπως είναι καιρός να πάψουμε να αντικρίζουμε την Ελληνική ως "ασθενή" γλώσσα;
από
22,00 € 17,00 €

Επιλεκτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης

«... ένα έργο ανεκτίμητης αξίας για την ελληνική γλώσσα, προϊόν πολυετούς και πολύμοχθης συστηματικής έρευνας.» «...ένα ανεπανάληπτο σύνολο σπανίων λέξεων που θα καταπλήξει τον αναγνώστη και θα τον ωθήσει σε ένα ταξίδι λεξιθηρίας μοναδικής γοητείας.» «...ένα λεκτικό απάνθισμα που θα κάνει όλους όσους λοιδορούν την ελληνική παιδεία να την αγαπήσουν.» «...12000 λήμματα... 2000 διαμάντια της ελληνικής γλώσσας... μια παρακαταθήκη μοναδική για τον πολιτισμό μας.» «...ποιος θα περίμενε τόσες γνώριμες λέξεις να έχουν τόσο άγνωστες σημασίες.»
από
44,79 € 40,00 €