Ψαλμοί

Éditeur: Άρτος Ζωής
Code article: 753964
από
20,00 €
18,00 € (- 10 %)
Vous gagnez 2,00 €
Disponible sauf en cas de rupture de stock chez l’éditeur. Expédié généralement sous 2 à 6 jours.
Γ' Ψαλμός· τω Δαυίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλώμ του υιού αυτού. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με; πολλοί επανίστανται επ' εμέ· πολλοί λέγουσιν τη ψυχή μου Ουκ έστιν σωτηρία αυτώ εν τω Θεώ αυτού. διάψαλμα. συ δε, κύριε, αντιλήμπτωρ μου ει, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. φωνή μου προς κύριον εκέκραξα, και επήκουσέν μου εξ όρους αγίου αυτού. διάψαλμα. εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα· εξηγέρθην, ότι κύριος αντιλήμψεταί μου. ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. ανάστα, κύριε, σώσον με, ο θεός μου, ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. του κυρίου η σωτηρία, και επί τον λαόν σου η ευλογία σου. Γ' ψαλμός του Δαβίδ, όταν δραπέτευε για να γλιτώσει από τον γιο του Αβεσσαλώμ. Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με θλίβουν; Πολλοί επαναστατούν εναντίον μου· πολλοί λεν για την ψυχή μου: «Δεν έχει σωτηρία αυτός από τον Θεό του». διάψαλμα Εσύ όμως, Κύριε, είσαι υπερασπιστής μου, δόξα μου και μου υψώνεις το κεφάλι. Με τη φωνή μου στον Κύριο κραύγασα, και με άκουσε από το βουνό το άγιό του. διάψαλμα Κι εγώ έγειρα και κοιμήθηκα· ξύπνησα, γιατί ο Κύριος θα με προστατέψει. Δεν θα φοβηθώ από μυριάδες λαού που με κύκλωσαν από παντού και μου ρίχνονται. Σήκω, Κύριε, σώσε με, Θεέ μου, γιατί εσύ εξόντωσες αυτούς που με εχθρεύονται άδικα, σύντριψες τα δόντια των αμαρτωλών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία, και στον λαό σου η ευλογία σου.
ISBN: 9789608053755
Date de parution: 2021
Pages: 464