Λυσίας 3

Écrivain: Λυσίας
Éditeur: Ζήτρος
Code article: 747961
από
22,26 €
17,81 € (- 20 %)
Vous gagnez 4,45 €
Disponible

Εδώ προβάλλει ένας άλλος Λυσίας, βαθύς γνώστης της διαδρομής της Αθηναϊκής δημοκρατίας από τη γένεσή της -όπως καταγράφεται στον «Επιτάφιο»- προστάτης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με οικολογική συνείδηση και υπερασπιστής της Ολυμπιακής Ιδέας, όπως εξυμνείται στον «Ολυμπιακό» του λόγο. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

[…] Οι ρητορικοί λόγοι του Λυσία θεωρούνται από τους αρχαίους κριτικούς ως πρότυπα γνήσιου και καθαρού έντεχνου αττικού λόγου. Το ύφος του Λυσία είναι ζωηρό, πειστικό με μία όχι ευκόλως προσδιορίσιμη γοητεία. Η έκφρασή του είναι συνοπτική, ρευστή και σαφής. Χαρακτηριστικά του λόγου τού Λυσία η καθημερινή αλλά αξιοπρεπής γλώσσα, η έλλειψη ποιητικού λεξιλογίου και ασυνήθιστων εκφράσεων καθώς και η περιορισμένη χρήση της μεταφοράς

ISBN: 9789608437166
Date de parution: 2004
Pages: 434
Relié