Ελληνο-γερμανικοί, γερμανο-ελληνικοί διάλογοι

Écrivain: Eleana Giabana
Éditeur: Σιδέρης Μιχάλης
Code article: 702132
8,00 €
Disponible
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να σας παρέχει τη καλύτερη δυνατή βοήθεια κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γερμανία. Το βιβλίο αυτό δεν περιέχει μόνο τις χρησιμότερες λέξεις και εκφράσεις αλλά και μια σύντομη περίληψη ελληνικής και γερμανικής γραμματικής καθώς και την επεξήγηση της προφοράς των λέξεων και στις δυο γλώσσες.
ISBN: 9789607012432
Date de parution: 2004
Pages: 366
De: Allemand, Grec
À: Grec, Allemand