Γραμματική της ιταλικής γλώσσας

Éditeur: Σιδέρης Μιχάλης
Code article: 702034
24,00 €
Disponible
Πρωταρχικός σκοπός αυτής της γραμματικής, είναι να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές που διέπουν την ιταλική γλώσσα, μέσα από την ανάλυση των μεμονωμένων τμημάτων της δομής της. Τα παραδείγματα (λέξεις και εκφράσεις) που επεξηγούν τα γραμματικά φαινόμενα, έρχονται να συμπληρώσουν κενά τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε άλλες γραμματικές και αποσκοπούν στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης εικόνας της ιταλικής γραμματικής. Είναι γεγονός, ότι για να μάθει κανείς να μιλάει, να γράφει και να διαβάζει καλά μια ξένη γλώσσα, προαπαιτούνται οι οργανωμένες γνώσεις που παρέχει μια γραμματική - βασικό βοήθημα σε όλες τις μορφές επικοινωνίας. Η παρούσα έκδοση είναι μια προσπάθεια που αποσκοπεί στο ουσιαστικότερο πλησίασμα της ιταλικής σκέψης και παιδείας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην καθηγήτρια της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Νέλα Γιαννακοδήμου, του ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις πολύτιμες συμβουλές της.
ISBN: 9789607012496
Date de parution: 2003
Pages: 223