Λυσίας 3

Author: Λυσίας
Publisher: Ζήτρος
Product Code: 747961
από
22.26 €
17.81 € (- 20 %)
You save 4.45 €
Available

Εδώ προβάλλει ένας άλλος Λυσίας, βαθύς γνώστης της διαδρομής της Αθηναϊκής δημοκρατίας από τη γένεσή της -όπως καταγράφεται στον «Επιτάφιο»- προστάτης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με οικολογική συνείδηση και υπερασπιστής της Ολυμπιακής Ιδέας, όπως εξυμνείται στον «Ολυμπιακό» του λόγο. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

[…] Οι ρητορικοί λόγοι του Λυσία θεωρούνται από τους αρχαίους κριτικούς ως πρότυπα γνήσιου και καθαρού έντεχνου αττικού λόγου. Το ύφος του Λυσία είναι ζωηρό, πειστικό με μία όχι ευκόλως προσδιορίσιμη γοητεία. Η έκφρασή του είναι συνοπτική, ρευστή και σαφής. Χαρακτηριστικά του λόγου τού Λυσία η καθημερινή αλλά αξιοπρεπής γλώσσα, η έλλειψη ποιητικού λεξιλογίου και ασυνήθιστων εκφράσεων καθώς και η περιορισμένη χρήση της μεταφοράς

ISBN: 9789608437166
Publication date: 2004
Pages: 434
Hardcover