Ελληνο-γερμανικοί, γερμανο-ελληνικοί διάλογοι

Author: Eleana Giabana
Publisher: Σιδέρης Μιχάλης
Product Code: 702132
8.00 €
Available
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να σας παρέχει τη καλύτερη δυνατή βοήθεια κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γερμανία. Το βιβλίο αυτό δεν περιέχει μόνο τις χρησιμότερες λέξεις και εκφράσεις αλλά και μια σύντομη περίληψη ελληνικής και γερμανικής γραμματικής καθώς και την επεξήγηση της προφοράς των λέξεων και στις δυο γλώσσες.
ISBN: 9789607012432
Publication date: 2004
Pages: 366
From: German, Greek
To: Greek, German