Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Ημερολόγιο (1871-1891)

Εκδότης: Καλλιγράφος
Κωδικός: 742452
από
31,80 €
30,00 € (- 6 %)
Κερδίζετε 1,80 €
Διαθέσιμο
Ο Γεώργιος Αντ. Κούµπας ήταν καταστιχογράφος-λογιστής και ανήκε σε επιχειρηµατική οικογένεια της Λέσβου. Κατοικούσε στο Ακρωτήρι, λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης. Στο συναρπαστικό του χειρόγραφο ηµερολόγιο, αποσπάσµατα του οποίου δηµοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά, ο Γεώργιος Κούµπας εξιστορεί τα ταξίδια που πραγµατοποίησε στη Ρουµανία για την εκκαθάριση της επιχείρησης των αδελφών του. Πρόκειται για µία σηµαντική ιστορική µαρτυρία που µας ταξιδεύει από τη Μυτιλήνη στα Βαλκάνια του τρίτου τέταρτου του 19ου αιώνα, ακολουθώντας τη µατιά ενός οξυδερκή παρατηρητή των οικονοµικών συµπεριφορών της εποχής. Πρόκειται για µια σηµαντική ιστορική πηγή για τις οικονοµικές συµπεριφορές ανθρώπων που µετακινούνταν από το βορειοανατολικό Αιγαίο στην οθωµανική και βαλκανική επικράτεια, λίγο πριν τον σχηµατισµό των εθνικών κρατών, για τους εµπόρους και τον κόσµο των επιχειρήσεων, για τα δίκτυα συγγένειας και επιχειρηµατικότητας που αποτελούσαν τον κινητήριο µοχλό της µετανάστευσης κατά µήκος της µεγάλης εµπορικής αρτηρίας που είναι ο Δούναβης, για τη ζωή στη Μυτιλήνη σε σχέση µε τη ζωή στη Ρουµανία. Η ανθολόγηση του ηµερολογίου καθώς και η εκτενής Εισαγωγή - Μελέτη που το συνοδεύει, µε τίτλο: "Έµποροι, παράδοση και νεοτερικότητα στον Δούναβη", είναι έργο της ιστορικού Ευρυδίκης Σιφναίου, κύριας ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται η σηµασία του ηµερολογίου για την Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στον Δούναβη και στα Βαλκάνια, αναλύεται το ίδιο το ηµερολόγιο ως ιστορική πηγή, αναδεικνύεται το εκκολαπτόµενο αστικό πνεύµα µέσα από την προσωπογραφία του ηµερολογιογράφου, µελετάται η έννοια των επιχειρηµατικών δικτύων σε συνάρτηση µε τις δραστηριότητες των Ελλήνων επιχειρηµατιών και εµπόρων στη Ρουµανία, στο συγκεκριµένο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο του τέλους του 19ου αιώνα. Επίσης, σχολιάζονται πληροφορίες που αφορούν στα αγαθά της καθηµερινής ζωής καθώς και το όλο πολιτισµικό πλαίσιο των οικογενειών που κινούνται από τη Μυτιλήνη στα Βαλκάνια για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Συνεπώς, τόσο το περιεχόµενο του ηµερολογίου όσο και η Εισαγωγή συνιστούν µια ουσιαστική συµβολή στο επιστηµονικό πεδίο της Οικονοµικής Ιστορίας - Ιστορίας της Διασποράς και ειδικά στη µελέτη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στα Βαλκάνια του τέλους του 19ου αιώνα. Η έκδοση συνοδεύεται από Ευρετήριο και εικονογράφηση.
ISBN: 9789609568241
Έτος έκδοσης: 2013
Σελίδες: 504