banner

Μέθοδοι

Ταξινόμηση
Εμφάνιση ανά σελίδα
Προβολή ως Λίστα Πλέγμα

Communicate in Greek for Beginners

Μέθοδος Εκμάθησης Ελληνικών /Communicate in Greek for Beginners Ο νέος μας τίτλος Communicate in Greek for Beginners περιλαμβάνει την ύλη που καλύπτει το πρώτο επίπεδο της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά και αποτελείται από ένα βιβλίο του σπουδαστή, δύο βιβλία ασκήσεων και ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο του σπουδαστή. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι η ύλη έχει ειδικά προσαρμοστεί για να διευκολύνει τους αγγλόφωνους σπουδαστές. Έτσι, •οι εκφωνήσεις των ασκήσεων καθώς και οι τίτλοι και οι επεξηγήσεις στους πίνακες γραμματικής είναι στα αγγλικά •στο βιβλίο του σπουδαστή έχει προστεθεί ειδικό παράρτημα με παρατηρήσεις σχετικά με τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που εμφανίζονται στο κάθε μάθημα, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα. Όταν ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει την ύλη που περιέχεται στο Communicate in Greek for Beginners, μπορεί να συνεχίσει με τα βιβλία του σπουδαστή, τα βιβλία ασκήσεων και τα CD ήχου για τα επίπεδα 2 και 3 της σειράς Επικοινωνήστε Ελληνικά. Course book /Κλεάνθης Αρβανιτάκης - Φρόσω Αρβανιτάκη Το Course book περιέχει: ◦διαλόγους και κείμενα που βασίζονται σε καθημερινές ρεαλιστικές καταστάσεις καθώς και θέματα γενικότερης φύσεως ◦ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦ασκήσεις και για τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες ◦πίνακες γραμματικών φαινομένων ◦παράρτημα με παρατηρήσεις σχετικά με τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που εμφανίζονται στο κάθε μάθημα, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα ◦γενικές οδηγίες για τον καθηγητή ◦την απόδοση του λεξιλογίου που εμφανίζεται στο βιβλίο στα αγγλικά ◦τις λύσεις των γραπτών ασκήσεων
από
27,56 € 22,10 €

Communicate in Greek for Beginners workbook one

Το Workbook One περιέχει: ◦συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦εξέταση προόδου ◦λύσεις των ασκήσεων
από
7,42 € 5,90 €

Communicate in Greek for Beginners workbook two

Το Workbook Two περιέχει: ◦συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦εξέταση προόδου ◦τις λύσεις των ασκήσεων
από
7,42 € 5,90 €

Grammatikregeln

Niemals hatte ich vermutet, wie schwierig die Ubersetzung der Grammatikregeln ins Deutsche sein wurde. Ich dachte, bei einer deklinierenden Sprache wie dem Deutschen, mit deutlichem Subjekt und Objekt sowie drei Genera fur Nomen und Adjektive, konnten keine Probleme auftreten. Aber da lauerten noch die Tempora und Modi der Verben. Dauer, Wiederholung und Gewohnheit haben im Deutschen weder ein eigenes Tempus noch einen eigenen Modus. Es gab viele Ubersetzungsversuche, bis wir schlieβlich bei der vorliegenden Version endeten. Uberall dort, wo es im Deutschen weder ein entsprechenden Tempus noch einen entsprechenden Modus gibt, haben wir die griechischen Fachbegriffe beibehalten. Der Wortschatz bietet nur eine Ubertragung der Worter, die in den Lehrbuchtexten vorkommen. Danken mochte ich Ramona Kohrsiur die erste Form der Ubersetzung; Serafimia Lake und Xenia Orfanou fur die ersten Korrekturen; und schlieβlich Anita Klein und Petra Schwiddessen, die mit viel Liebe und Geduld den Grammatikteil analysierten, bearbeiteten und korrigierten- indem sie mal die Position des Lehrenden, mal die des Lernenden einnahmen - und dabei die griechische und deutsche Denkweise erforschten. Ich glaube, nur durch eine solche Zusammenarbeit konnten wir die Grammatik, die uns das Leben leicht und doch so schwer macht, korrekt und verstandlich darstellen
από
13,78 € 11,00 €

La route vers la langue francaise

On commence notre voyage a la langue francaise ? On cherche des mots des thematiques variees et leur signification grecque? Le livre "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A1" s’adresse a tous les eleves qui font leurs premiers pas dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A1 et plus particulierement:

- 15 thematiques differentes accompagnees de dessins
- tableaux incluant des mots francais traduits en grec
- tableaux incluant des expressions francaises traduites en grec
- exercices a la fin de chaque thematique
- corriges


Ξεκινάμε το ταξίδι μας στη γαλλική γλώσσα; Αναζητούμε λέξεις ποικίλων θεματικών και την σημασία τους στα ελληνικά; Το βιβλίο "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A1" απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση των γαλλικών. Περιέχει το λεξιλόγιο του Επιπέδου Α1 και πιο συγκεκριμένα:

- 15 διαφορετικές θεματικές λεξιλογίου που συνοδεύονται από σχέδια
- πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές λέξεις μεταφρασμένες στα ελληνικά
- πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές εκφράσεις μεταφρασμένες στα ελληνικά
- ασκήσεις στο τέλος της κάθε θεματικής
- λύσεις ασκήσεων

από
10,80 € 8,70 €

La route vers la langue francaise

On continue notre voyage a la langue francaise. Le livre "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A2" s’adresse a tous les eleves qui s’avancent dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A2 et plus particulierement : - 15 thematiques differentes accompagnees de dessins - tableaux incluant des mots francais traduits en grec - tableaux incluant des expressions francaises traduites en grec - exercices a la fin de chaque thematique - corriges
από
10,90 € 8,70 €

My First Montessori Book for English (3-6 ετών)

To "My first Montessori book for English" περιλαμβάνει πάνω από 50 δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών και είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο το βασικό λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας. Περιέχει: - 20 σελίδες με εικόνες (με θέματα όπως "Το σώμα και το πρόσωπο", "Η οικογένεια", "Το σπίτι", "Επαγγέλματα" κ.ά.) - 180 κάρτες λεξιλογίου για κόψιμο (θεματικά ταξινομημένες σε αντιστοιχία με τις θεματικές σελίδες εικόνων) - Παιχνίδια που ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση των παιδιών - 79 κάρτες γραμμάτων για κόψιμο - Τραγουδάκια για την εμπέδωση του λεξιλογίου με διασκεδαστικό τρόπο. Οι κάρτες του λεξιλογίου αξιοποιούνται σε συνδυασμό με τις θεματικές σελίδες εικόνων, ακολουθώντας τη μέθοδο της εκμάθησης σε τρία στάδια: "Listen and touch", "Touch and say", "What is it?"
από
18,80 € 16,90 €

Piccola Grammatica Neogreca

0,00 €

Reglas de gramatika

El espanol no es una lengua de declinaciones y casos, sino de categorias y accidentes gramaticales; el unico vestigio de declinacion se conserva en los pronombres personales. El problema fundamental para la traduccion, sin embargo, lo representaron las diferentes maneras de mirar la accion del verbo que existen en el griego moderno. Es decir, el aspecto de la accion donde predomina la repeticion, la costumbre o la duracion, para lo cual en griego existen formas y modelos claros de conjugacion. En espanol esto se indica basicamente mediante perifrasis verbales o con ayuda del adverbio, con lo que se indica el como, el cuando y el cuanto de la duracion de un acto. Esta nocion se ha traducido como "continuo" y en su momento se explica con ejemplos en que consiste y se da una idea de como puede ser entendido en espanol. Es el concepto que mayores problemas presenta al estudiante de habla hispana, sobre todo en la practica. Los otros casos que tienen peculiaridades son las formas impersonales del verbo: el infinitivo, que se da en griego de manera perifrastica pues estrictamente hablando no existe; el gerundio, que el griego ampara bajo la misma categoria del participio, y que en algunos casos difieren en el uso con respecto al espanol. Asimismo, las diatesis del verbo, que son cuatro en griego y que incluyen lo que en espanol se conoce como verbos reflexivos y verbos intransitivos, ademas de las voces pasiva y activa. En si, estos ultimos casos no representan problema, ya que existen formas analogas en el espanol para traducirlas si se pone atencion a la funcion dentro de la frase. El vocabulario representa unicamente los terminos aparecidos en los textos. Y en consecuencia, la traduccion propuesta se limita a dar el sentido del termino en un contexto preciso.
από
13,78 € 11,00 €

Règles de grammaire

Γραμματικοί Κανόνες - Λεξιλόγιο
από
13,78 € 11,00 €