banner

Εκπαιδευτικά

Ταξινόμηση
Εμφάνιση ανά σελίδα
Προβολή ως Λίστα Πλέγμα

1.864 παροιμίες και γνωμικά. Ξέρουμε τι σημαίνουν;

Οι παροιμίες και τα γνωμικά αποτελούν λαϊκό δημιούργημα με διαχρονική αξία, πρέπει όμως να γνωρίζουμε το νόημά τους και, επομένως, την περίσταση στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μας βοηθούν να σκεφτούμε, μας διδάσκουν το δίκαιο και το σωστό, μας παρηγορούν και μας διασκεδάζουν, αλλά συχνά περιπαίζουν και γελοιοποιούν «ασθενείς» κοινωνικές ομάδες.
0,00 €

12 κείμενα για τη γλωσσολογία

Ιωάννινα 2004-2008 Πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του βιβλίου σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε ένα δείγμα της τρέχουσας γλωσσολογικής αναζήτησης από Έλληνες ερευνητές όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια ανακοινώσεων στις Ετήσιες Ημερίδες Γλωσσολογίας που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2004 έως και το 2008, και συνεχίζει να διοργανώνει και σήμερα. Όπως δηλώνει ο τίτλος, το βιβλίο περιλαμβάνει δώδεκα μελέτες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της σύγχρονης γλωσσολογίας. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας (συγχρονικά και διαχρονικά) με εφαρμογή των μεθόδων και πορισμάτων της σύγχρονης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
από
22,00 € 17,60 €

Communicate in Greek for Beginners

Μέθοδος Εκμάθησης Ελληνικών /Communicate in Greek for Beginners Ο νέος μας τίτλος Communicate in Greek for Beginners περιλαμβάνει την ύλη που καλύπτει το πρώτο επίπεδο της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά και αποτελείται από ένα βιβλίο του σπουδαστή, δύο βιβλία ασκήσεων και ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο του σπουδαστή. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι η ύλη έχει ειδικά προσαρμοστεί για να διευκολύνει τους αγγλόφωνους σπουδαστές. Έτσι, •οι εκφωνήσεις των ασκήσεων καθώς και οι τίτλοι και οι επεξηγήσεις στους πίνακες γραμματικής είναι στα αγγλικά •στο βιβλίο του σπουδαστή έχει προστεθεί ειδικό παράρτημα με παρατηρήσεις σχετικά με τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που εμφανίζονται στο κάθε μάθημα, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα. Όταν ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει την ύλη που περιέχεται στο Communicate in Greek for Beginners, μπορεί να συνεχίσει με τα βιβλία του σπουδαστή, τα βιβλία ασκήσεων και τα CD ήχου για τα επίπεδα 2 και 3 της σειράς Επικοινωνήστε Ελληνικά. Course book /Κλεάνθης Αρβανιτάκης - Φρόσω Αρβανιτάκη Το Course book περιέχει: ◦διαλόγους και κείμενα που βασίζονται σε καθημερινές ρεαλιστικές καταστάσεις καθώς και θέματα γενικότερης φύσεως ◦ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦ασκήσεις και για τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες ◦πίνακες γραμματικών φαινομένων ◦παράρτημα με παρατηρήσεις σχετικά με τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που εμφανίζονται στο κάθε μάθημα, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα ◦γενικές οδηγίες για τον καθηγητή ◦την απόδοση του λεξιλογίου που εμφανίζεται στο βιβλίο στα αγγλικά ◦τις λύσεις των γραπτών ασκήσεων
από
27,56 € 22,10 €

Communicate in Greek for Beginners workbook one

Το Workbook One περιέχει: ◦συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦εξέταση προόδου ◦λύσεις των ασκήσεων
από
7,42 € 5,90 €

Communicate in Greek for Beginners workbook two

Το Workbook Two περιέχει: ◦συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου ◦εξέταση προόδου ◦τις λύσεις των ασκήσεων
από
7,42 € 5,90 €

English Download C1 Workbook


26,50 €

English Download C1/C2 Student's Book

"English Download" is an exciting new multi-level course. The Advanced level is suitable for students working to achieve a C1/C2 level of competence within the Common European Framework.
Key features:
-theme-related units, each containing carefully developed tasks designed to develop students' reading, writing, listening and speaking skills as well as build on their vocabulary and grammar
-Reload sections, one at the end of each unit, to reinforce vocabulary and grammar presented
-Progress Reviews, one after every two units, to consolidate the vocabulary and grammar
-a Grammar Reference to support the grammar theory presented in each unit
-a Writing Bank and a Speaking Bank to support students' productive skills.
41,00 €

Grammatikregeln

Niemals hatte ich vermutet, wie schwierig die Ubersetzung der Grammatikregeln ins Deutsche sein wurde. Ich dachte, bei einer deklinierenden Sprache wie dem Deutschen, mit deutlichem Subjekt und Objekt sowie drei Genera fur Nomen und Adjektive, konnten keine Probleme auftreten. Aber da lauerten noch die Tempora und Modi der Verben. Dauer, Wiederholung und Gewohnheit haben im Deutschen weder ein eigenes Tempus noch einen eigenen Modus. Es gab viele Ubersetzungsversuche, bis wir schlieβlich bei der vorliegenden Version endeten. Uberall dort, wo es im Deutschen weder ein entsprechenden Tempus noch einen entsprechenden Modus gibt, haben wir die griechischen Fachbegriffe beibehalten. Der Wortschatz bietet nur eine Ubertragung der Worter, die in den Lehrbuchtexten vorkommen. Danken mochte ich Ramona Kohrsiur die erste Form der Ubersetzung; Serafimia Lake und Xenia Orfanou fur die ersten Korrekturen; und schlieβlich Anita Klein und Petra Schwiddessen, die mit viel Liebe und Geduld den Grammatikteil analysierten, bearbeiteten und korrigierten- indem sie mal die Position des Lehrenden, mal die des Lernenden einnahmen - und dabei die griechische und deutsche Denkweise erforschten. Ich glaube, nur durch eine solche Zusammenarbeit konnten wir die Grammatik, die uns das Leben leicht und doch so schwer macht, korrekt und verstandlich darstellen
από
13,78 € 11,00 €

La route vers la langue francaise

On commence notre voyage a la langue francaise ? On cherche des mots des thematiques variees et leur signification grecque? Le livre "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A1" s’adresse a tous les eleves qui font leurs premiers pas dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A1 et plus particulierement:

- 15 thematiques differentes accompagnees de dessins
- tableaux incluant des mots francais traduits en grec
- tableaux incluant des expressions francaises traduites en grec
- exercices a la fin de chaque thematique
- corriges


Ξεκινάμε το ταξίδι μας στη γαλλική γλώσσα; Αναζητούμε λέξεις ποικίλων θεματικών και την σημασία τους στα ελληνικά; Το βιβλίο "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A1" απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση των γαλλικών. Περιέχει το λεξιλόγιο του Επιπέδου Α1 και πιο συγκεκριμένα:

- 15 διαφορετικές θεματικές λεξιλογίου που συνοδεύονται από σχέδια
- πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές λέξεις μεταφρασμένες στα ελληνικά
- πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές εκφράσεις μεταφρασμένες στα ελληνικά
- ασκήσεις στο τέλος της κάθε θεματικής
- λύσεις ασκήσεων

από
10,80 € 8,70 €

La route vers la langue francaise

On continue notre voyage a la langue francaise. Le livre "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A2" s’adresse a tous les eleves qui s’avancent dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A2 et plus particulierement : - 15 thematiques differentes accompagnees de dessins - tableaux incluant des mots francais traduits en grec - tableaux incluant des expressions francaises traduites en grec - exercices a la fin de chaque thematique - corriges
από
10,90 € 8,70 €